Kdo bude servisovat armádní hiluxy?

Armáda České republiky převzala do užívání již více než tisíc speciálně upravených vozidel Toyota Hilux, které si vojáci velice pochvalují.

Prozatím dobře fungující projekt v rámci modernizace AČR však může již brzy narazit na problémy týkající se údržby a oprav nových automobilů. Přestože toyoty jsou všeobecně proslulými „držáky“, i jejich životnost do značné míry ovlivňuje kvalita a pravidelnost servisu. 

Už v srpnu 2023 se na první toyoty dodané v rámci modernizačního programu přestane vztahovat dvouletá záruka poskytnutá výrobcem. Ministerstvo obrany ČR proto v létě 2022 vyhlásilo výběrové řízení na mimozáruční a pozáruční servis a před pár týdny vyhlásilo vítěze. Překvapivě jím není žádné ze 28 autorizovaných servisních středisek Toyota Motor v České republice. Není jím ani dodavatel vozidel, společnost Glomex MS. Poměrně nedbale vypsané kvalifikační podmínky umožnily, že se svými nabídkami zvítězila společnost Dajbych plus, která nabídla nejnižší cenu.

Podle dostupných informací však společnost Dajbych s lokálním zástupcem výrobce vozidel Toyota Motor Česká republika nijak nespolupracuje, a ani nekomunikuje. Také s dodávkami vozidel pro Armádu České republiky tato společnost nemá nic společného a její zástupci mohli tyto automobily vidět nanejvýš v provozu nebo na výstavě, kde je AČR prezentovala veřejnosti. 

Na otázku, zda společnost je nebo není smluvním partnerem Toyota Motor a zda má automobilkou proškolený servisní personál, odpověděl Tomáš Petrů, marketingový zástupce společnosti Dajbych: „Seznam autorizovaných partnerů společnosti Toyota Motor je veřejně dostupný na webových stránkách této společnost (pozn. red.: společnost Dajbych plus s.r.o. na tomto seznamu uvedena není). Z hlediska blokové výjimky (mezinárodních předpisů v oblasti autoopravárenství) není pro provádění servisních prací autorizace nezbytná. Naopak, případný požadavek na autorizaci poskytovatele servisních služeb by byl diskriminační (viz. nedávné rozhodnutí ÚOHS). Naše společnost má dlouholeté zkušenosti v oblasti dodávek a servisu vozidel Toyota pro státní správu.“

Z odpovědi je zřejmé, že vítězná společnost nesplňuje kritérium technické kvalifikace, které se prokazuje certifikáty vydanými Toyota Motor a nemá tak k dispozici automobilkou proškolený personál, což bylo jednou z hlavních podmínek výběrového řízení. 

Přečtěte si také