Zájem o studium technických oborů na Univerzitě obrany roste

Studenti závěrečných ročníků středních škol v současné době volí obory pro pokračování svého studia na vysoké škole. Počet vysokoškolských studentů a zájem o studium na vysokých školách nadále roste, tomuto trendu však neodpovídají všeobecné preference středoškoláků ve volbě technických oborů, které neprávem zůstávají méně atraktivním typem studia. Zájem o ně vyjadřuje zhruba 10 procent uchazečů.

Stoupá zájem o vojenské technické obory

Situace na Univerzitě obrany, jediné vojenské vysoké škole v České republice, nebyla v tomto směru dlouhodobě výjimkou. V letošním roce se zdá, že se negativní trend menšího zájmu o studium technických oborů postupně mění k lepšímu. Nové modernizační programy rezortu ministerstva obrany, jejichž výsledkem bude zavádění moderních technologií do armády, vytvářejí příznivé předpoklady pro uplatnění technicky vzdělaných vysokoškolských specialistů. „V současné době registrujeme 30% nárůst přihlášek ke studiu ve vojenských technických oborech,“ uvádí vedoucí marketingového oddělení Univerzity obrany Vladimír Šidla. Přihlášky je přitom nově možné podávat i přes náborový web Doarmady.cz.

Technické specialisty a manažery pro armádu připravuje Fakulta vojenských technologií v prezenčních pětiletých magisterských studijních programech:

  • Vojenské technologie – elektrotechnické s řadou specializací (Informační technologie, Vojenská robotika, Elektronický průzkum, apod.)
  • Vojenské technologie – strojní s řadou specializací (Bojová a speciální vozidla, Zbraně a munice, Ženijní konstrukce, Letecká technika, apod.)
  • Kybernetická bezpečnost
  • Vojenská geografie a meteorologie

Zcela novým typem vojenského studijního programu je právě otevíraný bakalářský program Vojenský letový provoz, ve kterém budou připravováni řídící letového provozu a vojenští piloti, kteří se budou učit ovládat leteckou techniku nově zaváděnou do armády.

Univerzita obrany tak nabízí jedinečné technické specializace, které najdou uplatnění jak v armádě, tak i v civilní sféře. Více informací lze dohledat na webu Doarmady.cz.

Vojenské studium má řadu výhod

Výrazným rysem studia na Univerzitě obrany je týmové prostředí, tělesná příprava a angličtina po celou dobu studia. Důležitou výhodou studia je individuální přístup vyučujících v rámci malých studijních skupin. Studenti technických oborů mají možnost se zapojit do vědeckých projektů a technických kroužků. V týmu UNOB Makers studenti vytvářejí ve studentské dílně například prototypy dronů, se kterými uspěli na mezinárodních soutěžích.

Vojenští studenti mají oproti ostatním vysokoškolákům nadstandardní ekonomické zabezpečení – pobírají pravidelný měsíční plat, mají zdarma koleje a vojenskou výstroj. Studenti získávají zahraniční zkušenosti v rámci programu Erasmus+ a odborné zkušenosti během stáží a praxí u vojenských útvarů, kde budou po skončení studia pracovat.

Přihlášky ke studiu lze podávat do 31. března 2024. Jednou z možných cest pro podání přihlášky je formulář na internetových stránkách Doarmady.cz.

Přečtěte si také