Češi loni v Polsku vycvičili na tisíc ukrajinských vojáků

Specializované mobilní týmy českých ženistů, chemiků, zdravotníků a odstřelovačů vloni v Polsku vycvičily téměř tisíc ukrajinských vojáků. Jejich mise pod hlavičkou EUMAM bude pokračovat i letos, a to ve vyšším počtu.

„Intenzivní výcvik u ženijní přípravy a přesné střelby trval zpravidla pět týdnů. Měsíc byl věnován výcviku, poslední týden proběhlo závěrečné cvičení k ověření získaných dovedností na úrovni sladěnosti rot,“ uvedl kapitán Pavel Kinc. Teorii ženijního výcviku doprovázely nácviky s maketami, cvičnou municí a náloživem. Čeští chemici byli začleněni do polského týmu, který se specializoval na ošetření osob zasažených zbraněmi hromadného ničení.

Foto: archiv 1. ÚU AČR EUMAM UA

„V naprosté většině Ukrajinci doslova „hltali“ veškeré informace a měli snahu naučit se co možná nejvíce tak, aby byli připraveni,“ shrnul atmosféru českého působení velitel první rotace Pavel Kinc. Společná cvičení, výměna znalostí a dovedností a sdílení zkušeností přímo z válečného konfliktu pomáhají podle něj aktualizovat vlastní operační postupy v případě reálného konfliktu a dále napomáhají k vytvoření udržitelných řešení, prevenci budoucích konfliktů a posílení globální spolupráce ve prospěch míru a bezpečnosti v Evropě.

Činnost mobilních výcvikových týmů bude v Polsku pokračovat i v tomto roce. Vláda ČR navíc schválila navýšení dosavadního počtu instruktorů z 55 na 70. To vyplývá především z potřeby nasazení vyššího počtu tlumočníků, specialistů ve vybraných výcvikových týmech a vojáků zabezpečujících logistickou podporu mobilních týmů při výcviku mimo území ČR.

Přečtěte si také