Vydavatel

Týdeník Euro v tisku vychází od října 1998

Ve spolupráci s Financial Times

Vydává

New Look Media s.r.o.
Kořenského 9
Praha 5
150 00
dopisy@tydenikeuro.cz

Jakékoli užití části nebo celku včetně šíření jakýmkoli způsobem bez výslovného svolení vydavatele je zapovězeno.

Objednávka předplatného

defense.tydenikeuro.cz/predplatne

SEND Předplatné, s. r. o.
telefon 225 985 225
tydenikeuro@send.cz

Distribuce

Mediaprint Kapa, s. r. o.
Česká pošta, s. p.

Tisk

Triangl, a.s.

Registrace tištěného vydání

MK ČR E 8030 pod č. j. 10004/98 ze dne 28. 8. 1998, ISSN 1212-3129.

Tištěný a prodaný náklad ověřuje ABC ČR / IF ABC.