Válka na Ukrajině proměnila bezpečnost v Česku. Přesunuly se sem postsovětské kriminální struktury

Podle výroční zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu za minulý rok se do České republiky přesunuly masy válečných uprchlíků, členové postsovětských kriminálních struktur a aktivizovaly se hackerské skupiny.

„Pozorovaný je přesun členů postsovětských kriminálních struktur a rodinných příslušníků kriminálních autorit, který může vyústit v posílení trvalé přítomnosti ruskojazyčných kriminálních struktur v ČR, a to i u období po případném ukončení válečného konfliktu a návratu většiny válečných uprchlíků na území domovského státu,“ uvedli ve zprávě kriminalisté.

Foto: Shutterstock

Národní centrála proti organizovanému zločinu čeká, že i tento rok se budou etablovat noví členové skupin z postsovětského území. „Nejistota spojená s odhadem ukončení ruské agrese potom povede ke snaze o dlouhodobé etablování těchto kriminálních struktur na novém teritoriu působnosti,“ uvedla.

Upozorňuje také, že zajišťování majetku osob, kterých se týkají mezinárodní sankce, není jednoduché: „Dosavadní zkušenosti státních orgánů při dohledávání sankciovaného majetku zcela jasně deklarují, že sankciované osoby převedly již v minulých letech svůj majetek na osoby blízké nebo obchodní společnosti, kdy zároveň při této zastírací činnosti využily i takzvané offshore společnosti.“

Přečtěte si také