Vojenský technický ústav dodá další přepravní BIOBOXY pro zdravotnické záchranné služby

Státní podnik Vojenský technický ústav (VTÚ) i letos pokračuje v dodávkách BIOBOXŮ. Přepravní boxy vyvinuté odborníky z VTÚ slouží pro izolaci a přepravu osob podezřelých z možnosti přenosu vysoce nakažlivých virových onemocnění všech známých typů, která představují biologická rizika pro všechny osoby, prostředí a zařízení, se kterými by nakažený přišel do styku.

Vojenský technický ústav, spadající do portfolia státních podniků Ministerstva obrany ČR, i v průběhu letošního roku pokračuje v dodávkách BIOBOXŮ pro zdravotnické záchranné služby (ZZS). Od roku 2016 tyto přepravní boxy v různých modifikacích vyrobil a dodal do sborů záchranných služeb v pěti různých krajích České republiky, včetně Hlavního města Prahy. Letos tyto špičkové výrobky dodá do ZZS Hradce Králové a ZZS Olomouce.

„BIOBOX je výsledkem našeho vlastního vývoje, který započal již v roce 2007 – tehdy výhradně pro potřeby Armády České republiky, kde jsou zavedeny v rámci projektu Mobilní mikrobiologické laboratoře,“ uvádí k projektu Jiří Kašpárek, ředitel Vojenského technického ústavu (VTÚ). Pro potřeby armády bylo vyvinuto, vyrobeno a předáno celkem 20 kusů těchto unikátních produktů, které pomáhají eliminovat epidemická a pandemická rizika. 

BIOBOXY jsou určeny zejména pro izolaci a přepravu osob podezřelých z možnosti přenosu vysoce nakažlivých virových onemocnění všech známých typů, která představují biologická rizika pro všechny ostatní osoby, prostředí a zařízení. Mezi tyto hrozby patří například i nákaza koronavirem covid-19. Právě v reakci na koronavirovou pandemii dodává Vojenský technický ústav do ZZS další přepravní boxy.

„Jako jeden ze státních podniků poskytující servis Armádě České republiky se snažíme vždy vyhovět jejímu přání,“ zmiňuje k jedinečnému projektu Jiří Kašpárek, ředitel VTÚ. „Proto také v průběhu uplynulých let na základě praktických zkušeností a nových požadavků, které vyplynuly z aktuálně řešených případů nákazy viry, některé nově vyrobené BIOBOXY státní podnik modernizoval.“

Nově modernizované BIOBOXY, které zvládnou i leteckou přepravu, jsou opatřeny vlastním boxem skládajícím se ze dvou pevných sklolaminátových dílů vzájemně sepnutých rychloupínacími sponami. Polohu přepravované osoby je možno zajistit dvěma kurtovacími pásy. Snadný přístup k přepravovanému navíc umožňují v horním díle boxu vytvořené prostupy osazené čtyřmi páry nitridových rukavic.

Přečtěte si také